โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ร่วมกับเอกชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความคิดเชิงตรรกะสำหรับการทำงานยุคดิจิตอล” สำหรับบุคลากร  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยบริการฯ ร่วมกับเอกชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความคิดเชิงตรรกะสำหรับการทำงานยุคดิจิตอล” สำหรับบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 พฤศจิกายน 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 707 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วานนี้ (๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล) ร่วมกับบริษัท Educatique Corporation Co.,Ltd​  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความคิดเชิงตรรกะสำหรับการทำงานยุคดิจิตอล” สำหรับบุคลากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ อาคารหอสมุด  มี ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา กล่าวให้การต้อนรับพร้อมเปิดกิจกรรมการอบรมฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรพนธ์ ตุ้มนาค อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งเป้าประสงค์ของการอบรมฯ ผู้เข้ารับการอบรมฯจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตรรกะพื้นฐานด้วยเครื่องมือ micro : bit โดยการฝึกปฏิบัติการ กิจกรรม Block Coding รวมถึงทักษะทางด้านดิจิตอลที่สามารถประยุกต์ใช้กับงานได้ เนื้อหาที่อบรม ประกอบด้วย เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิตอลกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีการปฏิบัติงาน การ Coding เครื่องมือสามัญประจำตัวของบุคลากรในยุคดิจิตอล ฝึกปฏิบัติการ micro : bit เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของตรรกะ ได้ทดลองและสร้างเกมที่พัฒนาจาก micro : bit ตลอดจนการสร้างแนวคิดสร้างสรรค์เชิงตรรกะที่สามารถประยุกต์ใช้กับงานได้ต่อไป

ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา