โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษา GXNU ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาด้านศิลปกรรมที่ มทร.ล้านนา 1 ภาคการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษา GXNU ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาด้านศิลปกรรมที่ มทร.ล้านนา 1 ภาคการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3563 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  ที่ห้องประชุมกาสะลอง รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดี และคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Wenwen He และ นักศึกษาจาก Faculty of Fine Arts, Guangxi Normal University (GXNU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 30 คน ในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีที่ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาในคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ในภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562- วันที่ 16 มีนาคม 2563 ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่ทางคณะศิลปกรรมฯได้ออกแบบเพื่อรองรับการเรียนของนักศึกษาจีนตลอดระยะเวลา 4 เดือน โดยประมาณ โดยการดูแลของคณาจารย์ในสาขาต่างๆอย่างใกล้ชิด โอกาสนี้ อธิการบดียังได้มอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์จาก GXNU เป็นระลึก ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มทร.ล้านนา และ  Guangxi Normal University  นั้นสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ที่ได้ร่วมกันดำเนินงานด้านวิชาการโดยการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันได้ขยายความร่วมมือด้านวิชาการไปยังคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในด้านของการท่องเที่ยวและการบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานในสาขาต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยให้นักศึกษาเรียนภาษาไทย/จีนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา และฝึกสหกิจอีก 1 ภาคการศึกษา ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานการในอนาคตต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon