โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันรวมพลคน KidBright (KDC19) ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากรวิทยาลัยฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันรวมพลคน KidBright (KDC19) ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 พฤศจิกายน 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2181 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 2 ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ และนายวทัญญู ชัยยะ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมการประกวด โครงงาน KidBright : Coding at school for Teacher "KruKid Contest"

ในงาน "รวมพลคน KidBright" Kidbright Developer Conference 2019 (KDC19) โดย ผศ.ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ และนายวทัญญู ชัยยะ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงาน KidBright: Coding at school for Teacher "KruKid Contest" ด้วยผลงาน "ชุดสื่อการเรียนรู้การส่งกำลังด้วยเฟืองตรง" รับเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท

โดยทีมที่ชนะเลิศ ยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันจัดแสดงนิทรรศการในงาน The 48 International Exibition of Inventions Geneva ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (หรือเทียบเท่า) ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 อีกด้วย

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการขอแสดงความยินดี กับผศ.ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ และนายวทัญญู ชัยยะ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยฯ ในครั้งนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : คุณปพน เทพสาร
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : นส.วีรินทร์ภัทร สมพมิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา