โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมไทย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 ธันวาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 318 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทย โดย ผศ.ดร.อุเทน คำน่าน รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณโรงอาหารกลาง มทร.ล้านนา  ซึ่งเป็นกิจกรรมการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การตอบปัญหาชิงรางวัล โดยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2534 ในการประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดให้วันที่  4 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ขึ้นเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระราชดำรัสถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก เมื่อครั้งเสด็จออกให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา ดุสิดาลัย พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 เพื่อตรัสเตือนคนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก โดยเฉพาะปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันแก้ไข้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

ขอบคุณข้อมูล  https://www.pptvhd36.com/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา