โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานหอธรรมล้านนา ในงานครบรอบ ๔ ทศวรรศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานหอธรรมล้านนา ในงานครบรอบ ๔ ทศวรรศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2559 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 1291 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

#ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานหอธรรมล้านนา ในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา ครบรอบ ๔ ทศวรรศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ เรือนอนุสารสุนทร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา