โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมโครงการรณรงค์ ป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว ภัยแล้งวาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว ไฟป่าหมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน เนื่องใน

มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมโครงการรณรงค์ ป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว ภัยแล้งวาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว ไฟป่าหมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน เนื่องใน"วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ" ประจำปี 2563 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 ธันวาคม 2562 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 347 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว ภัยแล้งวาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว ไฟป่าหมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน เนื่องใน"วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ" ประจำปี 2563 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ทั้งนี้โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ  สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จังหวัดน่าน  

     

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา