โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563 อดีตอธิการบดี  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563 อดีตอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มกราคม 2563 โดย อาพัชรี ศิรินาโพธิ์ จำนวนผู้เข้าชม 887 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้ามอบของขวัญส่งความสุขปีใหม่ 2563 แก่อดีตอธิการบดี มทร.ล้านนา  รศ.ดร.นำยุทธ สงธนาพิทักษ์และอาจารย์ชัยยงค์ เอื้อวิริยานุกูลพร้อมภริยา อาจารย์ปราณี เอื้อวิริยานุกูล เพื่อขอพรและคำแนะนำในการบริหารกิจการงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปด้วยดีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา