โลโก้เว็บไซต์ ผอ.สถช.ร่วมเป็นทีมวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายปลูกฝังอุดมการณ์ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผอ.สถช.ร่วมเป็นทีมวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายปลูกฝังอุดมการณ์ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มกราคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 934 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผอ.สถช.ร่วมเป็นทีมวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายปลูกฝังอุดมการณ์ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.เกรียงไกร  ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนจิตอาสามหาวิทยาลัย ร่วมทีมวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62 กลุ่ม 9 และ“หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยมี ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธาน และร่วมรับฟังการบรรยาย พร้อมกับ ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่) สังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษฯ จำนวน 220 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครู จำนวน 20​ คน ครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่) จำนวน​ 200 คน สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานแล้ว​ 150 คน และ ยังไม่ได้สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน​ 50 ​คน ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ฟังผู้เข้ารับฟังเกิดความสำนึก และซาบซึ้งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง และจะได้ความรู้ และเนื้อหาที่ได้รับไปต่อยอดให้สถาบันการศึกษาต่อไป

ข่าว/ภาพ จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ 
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีคำค้น : จิตอาสา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา