โลโก้เว็บไซต์ ร่างขอบเขตของงาน ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือกล จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่างขอบเขตของงาน ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือกล จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 235 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลาวิจารณ์ 4 กรกฎาคม 2559 - 7 กรกฎาคม 2559

คลิกดูรายละเอียดได้ที่  http://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/07/20160704155437_60948.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา