โลโก้เว็บไซต์ พิธีโครงการ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอน (English Program) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีโครงการ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอน (English Program)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 314 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอน (English Program) โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา อธิการบดีกล่าวว่า “โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ควรจะมีจัดอย่างต่อเนื่อง และอาจารย์ในคณะวิทยาศาตร์นั้นจำเป็นใช้ทักษะทางการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา การอบรมสัมมนานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองได้ ทั้งนี้อยากให้อาจารย์ได้เรียนรู้และเพิ่มศักยภาพของตนเองต่อไปอีกเพื่อที่จะได้พัฒนารูปแบบการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา