โลโก้เว็บไซต์ ผลการสมัครและการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลการสมัครและการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 3097 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บัดนี้ ได้ทำการปิดการรับสมัครและการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. ที่ผ่านมา
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอสรุปจำนวนผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดังนี้
1. ผู้สมัครจำนวน 10 ราย
2. ผู้เสนอชื่อจำนวน 4 ราย 2 รายชื่อ
และมีผู้สนใจสมัครและเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แบ่งเป็น
จากภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจำนวน 8 ราย จากภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจำนวน 4 ราย
จากนั้น คณะกรรมการจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้ประกาศคณะกรรมการการสรรหาอธิการบดี เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 ต่อไป

คลิกเพื่ออ่านpdf ประกาศคณะกรรมการการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา