โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ถวายน้ำดื่มวัดพระบาทน้ำพุ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ถวายน้ำดื่มวัดพระบาทน้ำพุ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 437 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มราชมงคลล จำนวน 3,600 ขวด โดยมี อาจารย์บุญญฤทธิ์  สโมสร เป็นตัวแทนรับมอบและนำถวายแด่หลวงพ่ออลงกต ติกขปญโญ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา