โลโก้เว็บไซต์ กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 313 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด

โดย สันติ ช่างเจรจา, รุ่งนภา ช่างเจรจา, นิอร โฉมศรี, ยุทธนา เขาสุเมรุ และ ชิติ ศรีตนทิพย์

เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีพิมพ์ 2562

จำนวน 35 หน้า

ISBN 978-974-625-824-1 (Print)

ISBN 978-974-625-825-8 (e-Book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ

 

หนังสือ "กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด" รวบรวมและเรียบเรียงองค์ความรู้จากประสบการณ์ด้านงานวิจัยและบทเรียนการพัฒนาสับปะรดเชิงพื้นที่ของคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับเกษตรกรและเครือข่าย ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสับปะรด ได้แก่ บทบาทและความสำคัญของสับปะรด เทคนิคการจัดการปลูกและดูแลรักษา รวมถึงการควบคุมและการจัดการผลผลิตคุณภาพ

 

ดาวน์โหลด e-Book ฟรีได้ที่นี่

 

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/pre_book.php?b=8

 

หรือ

 

http://tiny.cc/gkaw9y

 

#สับปะรด

#การปลูกสับปะรด

#การควบคุมวัชพืชสับปะรด

#การขยายพันธุ์สับปะรด

#โรคและศัตรูพืชสับปะรด

#การผลิตสับปะรด

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #RMUTL

#KBS #แจกอีบุ๊คส์

 

-----

 

ดูอีบุ๊คส์เล่มอื่นๆ ได้ที่นี่

 

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/store.php

 

หรือ

 

https://www.ookbee.com/shop/books/publisher/18017/KBS%20Knowledge%20BookStoreออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา