โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการศึกษาไต้หวันประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการการศึกษาไต้หวันประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 496 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์แนะแนวการศึกษาใต้หวัน ประจำประเทศไทย ก่อตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน(จีน) ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง จะดำเนินการจัดงาน "นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2559" ในวันที่พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 พ.ศ.2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อเป็นการแนะนำและให้ความรู้แก่คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เข้าใจระบบการศึกษาของใต้หวัน พร้อมทั้งแนวทางการศึกษาต่อ โดยในงานจะมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มาให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมงานโดยตรง          ด้วยเหตุนี้กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จึงขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว ดังมีรายละเอียดการจัดงานและกำหนดการจัดงานแนบท้ายข่าวประกาศนี้  601.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา