โลโก้เว็บไซต์ ึ๊คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงาน ทิศทางมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ึ๊คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงาน ทิศทางมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 178 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงาน ทิศทางมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 ผลงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ นวัตกรรมวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์  ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ  จารุภูมิ และ หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น ผลงานของนักศึกษาวิศวกรรมาไฟฟ้า  นายกัญจน์ นาคเอื่ยม นายเกียรติศักดิ์ สลีวงศ์ และนายเสกข์ ขอดแก้ว ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา