โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ ร่วมหารือสร้างความร่วมมือ กับ หมูอินเตอร์กรุ๊ป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทย์ฯ ร่วมหารือสร้างความร่วมมือ กับ หมูอินเตอร์กรุ๊ป

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 451 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  ยาทะเล รองคณบดี ตาก และคุณเกริก กาศเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์  ธรรมจารี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอส พี จำกัด (หมูอินเตอร์กรุ๊ป)  ให้เข้าพบเพื่อร่วมปรึกษาหารือหาแนวทางพัฒนา ความร่วมมือกับสถานประกอบการ สำหรับเป็นแหล่งฝึกทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ณ บริษัท เอ็ม เอส พี จำกัด (หมูอินเตอร์กรุ๊ป) ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 


คลังรูปภาพ : หมูอินเตอร์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา