โลโก้เว็บไซต์ นศ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน​ จังหวัดลำพูน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นศ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ศึกษาดูงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน​ จังหวัดลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 557 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่​ 24​ กุมภาพันธ์​ 2563 อาจารย์ศุภกาล​ ตุ้ยเต็มวงศ์ นำนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์​ ชั้นปีที่​ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา​ เข้าศึกษาเรียนรู้การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านช่างอุตสาหกรรม​ พร้อมทดสอบการเชื่อมโลหะ​ เยี่ยม​ชมห้องปฎิบัติการระบบอัตโนมัติและศูนย์ฝึกอบรมช่างไฟฟ้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ โดยได้รับเกียติจากวิทยากร​ประจำห้องปฏิบัติการต่างๆให้ความรู้แก่นักศึกษา​ อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและก่อนการลงมือปฏิบัติการด้านวิชาชีพ ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน​ จังหวัดลำพูน​

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา