โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งปัญหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายขัดข้อง (บริเวณอาคารอำนวยการ ฯ)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งปัญหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายขัดข้อง (บริเวณอาคารอำนวยการ ฯ)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 มีนาคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 349 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งปัญหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายขัดข้อง

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) บริเวณอาคารอำนวยการ อาคารบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เจ็ดลิน ไม่สามารถใช้งานได้ ตั้งแต่เช้าวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ขณะนี้ผู้ดูแลระบบกำลังดำเนินการแก้ไข หากระบบสามารถกลับมาใช้งานได้ ทีมงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยมา ณ ที่นี้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา