โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : เรื่องระบบอินเทอร์เน็ตของ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ขัดข้อง (๖ มี.ค.๖๓) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : เรื่องระบบอินเทอร์เน็ตของ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ขัดข้อง (๖ มี.ค.๖๓)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มีนาคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 520 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา