โลโก้เว็บไซต์ เทปบันทึก : บรรยายพิเศษ แนวทางการประกอบอาชีพเกี่ยวกับ การบริหารอุตสาหกรรมในยุค ๔.๐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เทปบันทึก : บรรยายพิเศษ แนวทางการประกอบอาชีพเกี่ยวกับ การบริหารอุตสาหกรรมในยุค ๔.๐

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มีนาคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1353 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา