โลโก้เว็บไซต์ เทปบันทึก : บรรยายพิเศษ “แรงบันดาลใจในการทำงาน” โดย คุณสมบัษร ถิระสาโรช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เทปบันทึก : บรรยายพิเศษ “แรงบันดาลใจในการทำงาน” โดย คุณสมบัษร ถิระสาโรช

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มีนาคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 964 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา