โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 319 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บันทึกเทปถวายพระพร

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี เนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) จังหวัดเชียงใหม่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา