โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ส่งมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย Aerosol Box  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ส่งมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย Aerosol Box 

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 เมษายน 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 553 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 อาจารย์ผดุงศักดิ์  วงศ์แก้วเขียว ตัวแทนอาจารย์กลุ่มหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย  Aerosol Box 20 ชุด แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อใช้ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVIC-19 โดยมีผู้บริจาควัสดุที่ใช้ทำ Aerosol Box  กว่า 60 ท่าน ทั้งนี้ผู้จัดทำจะทยอยนำ Aerosol Box มอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดลำพูนและลำปางต่อไปรวมทั้งหมด 50 ชุด

สำหรับโรงพยาบาลที่มีความประสงค์ใช้กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย   Aerosol Box  สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ อาจารย์ผดุงศักดิ์  วงศ์แก้วเขียว หมายเลขโทรศัพท์ 081-8827787 (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

ภาพจาก : DSIL Fablearn Labออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา