โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ป้องกันโควิด-19 ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ตาก มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ป้องกันโควิด-19 ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 เมษายน 2563 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 736 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (2 เม.ย. 63) ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายและสารคัดหลั่งให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผลิตโดยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำหรับอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายและสารคัดหลั่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ประกอบด้วย
1. หน้ากากชนิดปกป้องใบหน้า (Face Shield) ตัวโครงขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แผ่นป้องกันใช้แผ่นใสขนาด A4 และ F4 ใช้งานง่าย และมีน้ำหนักเบา สามารถเปลี่ยนแผ่นใสได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ จึงสะอาดปราศจากเชื้อโรค
2. กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายผลิตจากอะคริลิก มีความใส ปราศจากฝุ่นละอองเจือปน ช่วยลดการฟุ้งกระจายของเชื้อ COVID-19 จากผู้ป่วยสู่ภายนอก และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

เพื่อเป็นการบรรเทาวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงที่อุปกรณ์การแพทย์ยังขาดแคลน เบื้องต้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ส่งมอบอุปกรณ์ Face shield จำนวน 100 ชิ้น และกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายจำนวน 1 กล่อง สำหรับหน่วยงานใดมีความต้องการสามารถประสานเพื่อขอรับอุปกรณ์ดังกล่าวได้ที่สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โทรศัพท์ 055-515900 ต่อ 242ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา