โลโก้เว็บไซต์ วศร.8 รวมใจสู้ภัย COVID-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วศร.8 รวมใจสู้ภัย COVID-19

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 เมษายน 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 358 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ดร.ปาลินี  สุมิตสวรรค์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประชา  ยืนยงกุล อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนจากระบบขนส่งทางรางไทย (วศร.รุ่นที่ 8) มอบเงิน 10,000 บาท  เพื่อสมทบทุนจัดหาและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลในเขตภาคเหนือเพื่อต้านภัย COVIC-19 โดยมี รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับมอบ ณ ศูนย์ประสานงานติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา สำหรับเงินจำนวนดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยฯ จะนำไปบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา