โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน จ้างก่อสร้างอาคารวิจัย นวัตกรรมและปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  จำนวน 1 รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน จ้างก่อสร้างอาคารวิจัย นวัตกรรมและปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 เมษายน 2563 โดย นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล จำนวนผู้เข้าชม 221 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ชื่อเรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิจัย นวัตกรรมและปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง      5,500,000.00 บาท

ระยะเวลาประชาวิจารณ์  :  10 - 15  เมษายน 2563

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

   1. ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือส่งคำเสนอแนะ ถึงประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

       ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งานพัสดุ กองคลัง

       128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 0-5391-444 ต่อ 1320  โทรสาร 0-5389-2786

   2. ติดต่อทาง E-mail : pasadu@rmutl.ac.th

   3. โทรสาร  :  053-892786

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/04/20200410134533_51457.zip


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา