โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนาจัดนิทรรศการหอธรรมล้านนา สู่ ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ราชมงคลล้านนาจัดนิทรรศการหอธรรมล้านนา สู่ ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 337 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ( มทร.) ล้านนา เป็นเกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการหอธรรมล้านนา สู่ ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่ เพื่อสืบสานศิลปะ ประเพณีทางพุทธศาสนาและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา เรียนรู้วิถีชีวิตที่ได้สืบทอดมาอย่างยาวนาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “หอธรรมสถาปัตยกรรมที่ถูกลืม” การสาธิตจารใบลาน การปิดทอง นิทรรสการสถาปัตยกรรม หอธรรมล้านนา จากสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย นิทรรศการสถาปัตยกรรมเรือนไม้พื้นถิ่นล้านนา จากสาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  การสาธิตการติดลายคำ จากสาขาวิชาการตกแต่งสถาปัตยกรรมภายใน การสาธิตการเขียนอักษรล้านนา  การแสดงนิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่ ชั้น 4 จ.เชียงใหม่  ขอบคุณภาพ/ข้อมูล จากศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา