โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 1 รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 พฤษภาคม 2563 โดย นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ:

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/05/20200520084031_79413.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา