โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับสถานทูตสหรัฐฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับสถานทูตสหรัฐฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 ธันวาคม 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 278 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3-4 และมีความประสงค์จะฝึกงานกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - 5 สิงหาคม 2559 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 - 11 มกราคม 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งต่างๆ เกณฑ์การสมัครและใบสมัครได้จากเอกแนบท้ายประกาศนี้ หรือที่ http://bangkok.usembassy.gov/internship.html (ข้อมูล : งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา)

Application_form.pdf

2016_fnsip_vacancy_bkk.pdf

2016_fnsip_vacancy_cm.pdfออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา