โลโก้เว็บไซต์ ประกาศร่าง TOR จ้างตัดชุดครุย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศร่าง TOR จ้างตัดชุดครุย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 พฤษภาคม 2563 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 344 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ถึง 27 พฤษภาคม 2563

ประกาศร่าง TOR จ้างตัดชุดครุย  ผู้ต้องการวิจารณ์ แสดงความคิดเห็น สามารถส่งข้อคิดเห็นมายังงานพัสดุ มทร.ล้านนา ระหว่างวันที่ 22 - 27 พ.ค. 63 เท่านั้น

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/05/20200522120400_73048.pdf
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา