โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถังบำบัดน้ำเสียหอพักชายชั้นปีที่ 1 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด  จำนวน 1 รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถังบำบัดน้ำเสียหอพักชายชั้นปีที่ 1 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 มิถุนายน 2563 โดย นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล จำนวนผู้เข้าชม 223 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ :

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200602153532_21837.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา