โลโก้เว็บไซต์ คลินิคเทคโนฯ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการรับคำปรึกษา และแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คลินิคเทคโนฯ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการรับคำปรึกษา และแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1061 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมบริการรับคำปรึกษา และแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2563 ให้กับชุมชนในเขตตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

  1. วัน อังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 กิจกรรม “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองอัดก้อน” เป็นส่งเสริมผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นโดยมีการลงมือปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซุปก้อนจากถั่วเน่าบด และการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆจากถั่วเน่า เช่น นอตโต๊ะ มิโซะซุป เทมเป้ โดยมีวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิอร โฉมศรี มาร่วมให้ความรู้ด้านการแปรรูปอาหาร ณ บ้านหนองอ้อ 
     
  2. วัน พุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 กิจกรรม "การแปรรูปฟักทองและกล้วย” เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตท้องถิ่นภายในชุมชนบ้านป่าเสี้ยว โดยวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลำปาง อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มาเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องการแปรรูปผลผลิตภายในชุมชน โดยอาจารย์สุพัฒน์ได้ให้ความรู้การแปรรูป ผงฟักทอง ข้าวเกรียบฟักทอง และผงกล้วย เพื่อให้ชาวบ้านได้มีความรู้และนำผลิตภัณฑ์แปรรูปไปสร้างรายได้ต่อยอดให้กับชุมชนในอนาคต
     
  3. วัน พฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 กิจกรรม "การให้คำปรึกษาเรื่องสมุนไพร” เป็นแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น คุณและโทษของสมุนไพร วิธีการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค รักษาสุขภาพ รวมไปถึงสมุนไพรด้านความสวยงาม ในกิจกรรมนี้มีการจัดสวนสมุนไพรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นายณัฐอมร จวงเจิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มาให้ความรู้แก่ชุมชนบ้านแม่กอย 

 

โดยในการจัดกิจกรรมทั้ง 3 วัน มีการดำเนิดงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 


ข่าว : นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส
ภาพ  : นางสาวรัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา