โลโก้เว็บไซต์ รศ.ลิปิกร ส่งมอบผลงานศิลปะจาก 63 ศิลปิน ให้แก่โรงพยาบาล 11 แห่ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รศ.ลิปิกร ส่งมอบผลงานศิลปะจาก 63 ศิลปิน ให้แก่โรงพยาบาล 11 แห่ง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 กรกฎาคม 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 168 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ลิปิกร มาแก้ว อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการศิลปะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  “หยุดเชื้อ อยู่บ้าน สร้างงานศิลป์ เพื่อแผ่นดิน สู้วิกฤตโควิต -19” ส่งมอบผลงานศิลปะ จาก 63 ศิลปิน ให้แก่โรงพยาบาล 11 แห่ง  โดยโครงการ ศิลปะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข “หยุดเชื้อ อยู่บ้าน สร้างงานศิลป์ เพื่อแผ่นดิน สู้วิกฤตโควิต -19” เป็นโครงการร่วมกันระหว่างเฮินศิลป์ใจ๋ยองกับคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อให้ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยของตนส่งมอบแก่โรงพยายาลที่เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  อันเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจากนายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนส่งมอบเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ เฮินศิลป์ ใจ๋ยอง ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รศ.ลิปิกร กล่าวว่า “ผลงานศิลปะของ 63 ศิลปิน เป็นผลงานศิลปะร่วมสมัย ในช่วงวิกฤต การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เยียวยากู้วิกฤตสร้างรายได้ให้กับเครือข่ายศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า สื่อความหมายถึงการบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของโลกและส่งมอบผลงานศิลปะจำนวน 63 ภาพ 63 เพื่อเป็นกำลังใจสู่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงไหม่ จำนวน 9 ภาพ ,โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 ภาพ ,โรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 ภาพ ,โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 ภาพ ,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 ภาพ ,โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 5 ภาพ ,โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 5 ภาพ ,โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 5 ภาพ, โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 5 ภาพ ,โรงพยาบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 ภาพ ,โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 ภาพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 63 ภาพ”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา