โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 277 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นประธานในพิธีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายพานพุ่มสักการะ"พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"รัชกาลที่ 4 ลำดับต่อมาได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย หลังจากนั้นได้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ลำดับต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาศรี นามเคม อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ต่อประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธี จากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมงานดังกล่าว ทั้งนี้โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะต่างๆ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 และ2 อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน

หลังจากเสร็จพิธีการดังกล่าวท่านผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางสาวพรรณพร กุลมา หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ได้เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆพร้อมถ่ายภาพที่ระลึก

#พิธีกร โดย ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ อิ่นคำ

      


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา