โลโก้เว็บไซต์ ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563 โดย นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 228 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ถึง 26 สิงหาคม 2563

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่ 21 - 26 สิงหาคม 2563

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/08/20200821132457_12504.pdf

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา