โลโก้เว็บไซต์ ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (ไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (ไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 สิงหาคม 2563 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 236 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึง 27 สิงหาคม 2563

 

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (ไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่ 24 - 27 สิงหาคม 2563

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/08/20200824155227_76384.zip


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา