โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นทีมที่ปรึกษา โครงการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นทีมที่ปรึกษา โครงการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 267 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทีมอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รศ.ดร.นเรศ อินต๊ะวงค์ ผศ.ดร.ไกรลาศ ดอนไชย และ ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ ได้รับเชิญเป็นทีมที่ปรึกษาโครงการ "ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์" โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ ผศ.ดร.พินิจ เนื่่องภิรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดตัวโครงการในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมศิริปันนาแอนด์รีสอร์ท จ.เชียงใหม่


คลังรูปภาพ : ยกระดับมาตรฐาน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา