โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากร จัดฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากร จัดฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 362 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          27 สิงหาคม 2563 คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากร จัดฐานการเรียนรู้ในงานวันวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนกิ่วลมวิทยา จังหวัดลำปาง เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แก่นักเรียนเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
          ผศ.เพียงพิมพ์  ชิดบุรี หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า การบริการวิชาการเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางอาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิทยาศาสตร์จำนวน 14 คน ได้ร่วมเป็นวิทยากรจัดฐานการเรียนรู้แก่นักเรียนโรงเรียนกิ่วลมวิทยา จำนวน 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานการสำรวจโลกใบเล็กด้วยกล้องจุลทรรศน์  ฐานการย้อมผ้าด้วยสีจากธรรมชาติ ฐานการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเทคโนโลยีเครื่องขึ้นรูปสามมิติ  ฐานการเคลือบหน้ากากผ้าให้เป็นหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
          กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีนักเรียนโรงเรียนกิ่วลมวิทยาและนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม 125 คน ทั้งนี้มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับน้องๆ  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ กล่าวในตอนท้าย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ/ที่มาของข่าว : ผศ.วรัญญา   ธาราเวชรักษ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา