โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : วันหยุดให้บริการ  4-7 ก.ย. 63 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ปี 2563 ตามมติ ค.ร.ม. (14 ส.ค. 63) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : วันหยุดให้บริการ 4-7 ก.ย. 63 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ปี 2563 ตามมติ ค.ร.ม. (14 ส.ค. 63)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 กันยายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 799 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา