โลโก้เว็บไซต์ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์ระบบการให้บริการหอสมุดดิจิทัล Smart library จำนวน 1 ชุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์ระบบการให้บริการหอสมุดดิจิทัล Smart library จำนวน 1 ชุด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 กันยายน 2563 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 231 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 ถึง 10 กันยายน 2563

 

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์ระบบการให้บริการหอสมุดดิจิทัล Smart library จำนวน 1 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รับฟังการวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 กันยายน  2563

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย : https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/09/20200903161422_92302.zip


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา