โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ บุญรอดบริวเวอรี่ จัดอบรม “สิงห์อาสาอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับ บุญรอดบริวเวอรี่ จัดอบรม “สิงห์อาสาอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 กันยายน 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 218 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดโครงการ “สิงห์อาสาอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ” (หลักสูตร อี-คอมเมิร์ซ ทำธุรกิจออนไลน์” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจากนายประโภชน์  เกิดเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัดกล่าวเปิดโครงการ, รศ.ธีรศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

สำหรับโครงการ “สิงห์อาสา อบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ” เป็นอยู่ภายใต้โครงการ “สิงห์อาสา” เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคระบาดโควิท-19 โดยหลักสูตร อี-คอมเมิร์ซ ทำธุรกิจออนไลน์ เป็นการอบรมภาพรวมพื้นฐานสำหรับร้านค้าออนไลน์และการขายสินค้าออนไลน์ผ่ายช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Line official ในวันแรกเป็นการเรียนรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับร้านค้าออนไลน์ การเลือกระบบ การเตรียมข้อมูลร้านค้า ตลอดจนการบริการจัดการร้านค้าออนไลน์ ภาษีร้านค้า การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ ในส่วนของวันที่ 2 อบรมเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าและการตกแต่งภาพเพื่อขายสินค้าออนไลน์อย่างมืออาชีพ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรอื่นๆ สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเฟสบุ๊ค sangha r-sa  สิงห์อาสา (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา