โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวน 9,651  ตัว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 9,651 ตัว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 กันยายน 2563 โดย นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล จำนวนผู้เข้าชม 340 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/09/20200924091834_85506.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา