โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล พร้อมด้วย อ.อนาวิน สุวรรณะ ร่วมงาน AEP | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล พร้อมด้วย อ.อนาวิน สุวรรณะ ร่วมงาน AEP

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 867 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์อนาวิน  สุวรรณะ หัวหน้าหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมงาน International MICE Academic Exchange Programme (AEP) ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2559 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับงาน International MICE Academic Exchange Programmer (AEP) จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (Thailand Convention and Exhibition Bureau: TCEB) ภายในงานมีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2nd Global Tourism & Hospitality Conference and 15th Asia Pacific Forum for Graduate Students Research in Tourism” การบรรยายเรื่อง HKCEC do event Marketing และการลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการท่องเที่ยว (MOU Signing Ceremony & Matching Meeting Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) and Hong Kong Polytechnic University (PolyU) Academic Exchange Program) ร่วมกับสถาบันการศึกษาของประเทศไทยทั้ง 7 แห่งที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการท่องเที่ยว โดยอาจารย์อนาวิน  สุวรรณะ นำเสนอข้อมูลด้านการพัฒนาหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว  และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการศึกษาและสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนหลักสูตรไมซ์ อันจะนำมาประยุกต์ใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนหลักสูตรการท่องเที่ยวฯ ในมหาวิทยาลัยฯ ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา