โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการการร่วมจัดประชุมวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์โครงการการร่วมจัดประชุมวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 พฤศจิกายน 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 657 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Research and Society Service Unit, Semarang University, Sultan Agung University,  Muria Kudus University, PGRI Madiun University, STIE PGRI Sukabumi และ Bhinneka PGRI Tulung Agung. University ประเทศอินโดนีเซีย ในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The  3rd International Conference on Education and Social Sciences Research (ICESRE) ภายใต้หัวข้อ “Social engineering through       the dissemination of research in education and social sciences” ในวันเสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563 ผ่าน ระบบออนไลน์  Zoom meeting โดยมีอาจารย์ปณิธิ อมาตยกุล เป็นผู้บรรยายหลัก และคณาจารย์   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมนำเสนอและตีพิมพ์บทความ จำนวน 3 เรื่อง

1. Motivation and motivational intensity in English language learning of Thai undergraduates in the English for International Communication program

(Pornhathai Tanjitanont, Nuttarikarn Techa, Supornphan Konchiab)

2. The Development of English Speaking skills for Business Presentation and Business Ethics Awareness Using Supplementary Lessons of Office Management Students

(Kerdsiri Chomphookarwin)

3. The Amount of English Language (L2) in a Teaching Process to Enhance the English Proficiency of EFL Undergraduate Students

(Chalermphong Tham-ngarn, Napasporn Chaiwong)

 

ติดต่อสอบถาม:

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 2601

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 8461 29080

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://icesre.upgris.ac.id/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา