โลโก้เว็บไซต์ สาขาศิลปกรรม จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาศิลปกรรม จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 พฤศจิกายน 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 195 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องบรรยายสาขาศิลปกรรม มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด)

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสวุรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา