โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาข้าวเหนียวหอมนาคาแก้ปัญหาให้เกษตกร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาข้าวเหนียวหอมนาคาแก้ปัญหาให้เกษตกร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 198 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา