โลโก้เว็บไซต์ สถาบันถ่ายทอดฯ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมอบรมจิตอาสาปลูกฝังอุดมการณ์อบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 21/2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดฯ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมอบรมจิตอาสาปลูกฝังอุดมการณ์อบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 21/2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 234 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา