โลโก้เว็บไซต์ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม ต้อนรับ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงานในหลักสูตร ณ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาออกแบบอุตสาหกรรม ต้อนรับ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงานในหลักสูตร ณ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 185 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา