โลโก้เว็บไซต์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ประจำปี 2563   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 ธันวาคม 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 626 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 ธันวาคม  2563  เวลา  07.00 น. ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  พร้อมด้วย  รองคณบดี คณาจารย์ และพนักงาน สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    กิจกรรมทำบุญตักบาตร  พระสงฆ์ จำนวน  89 รูป   ณ  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

          เวลา  08.00 น. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมี  นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชนและภาคประชาชนร่วมพิธี    ณ  ลานเวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

          เวลา 19.00 น. ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  พร้อมด้วย  รองคณบดี คณาจารย์ และพนักงาน สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก     ร่วมจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ ลานเวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  โดยมี  นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชนและภาคประชาชนร่วมพิธี   ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร์  

ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา