โลโก้เว็บไซต์ เส้นทางแตงกวาพันธุ์ดี  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เส้นทางแตงกวาพันธุ์ดี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 ธันวาคม 2563 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 32 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ผลงานวิชาการ เรื่อง เส้นทางแตงกวาพันธุ์ดี "พันธุ์ล้านนา" เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภค (ตอน 1) ในวารสารเคหการเกษตร ปีที่ 44 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2563 หน้า 132 - 135 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา